Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSMITS PAULen_GB
dc.contributor.authorBREGT A.en_GB
dc.contributor.authorBULENS J.en_GB
dc.contributor.authorGROTHE M.en_GB
dc.contributor.authorJANSSEN P.en_GB
dc.contributor.authorVAN OOSTEROM P.en_GB
dc.contributor.authorQUAK W.en_GB
dc.contributor.authorREUVERS M.en_GB
dc.contributor.authorDE RINK M.en_GB
dc.date.accessioned2012-04-17T19:22:12Z-
dc.date.available2006-09-11en_GB
dc.date.available2012-04-17T19:22:12Z-
dc.date.issued2006en_GB
dc.date.submitted2006-07-03en_GB
dc.identifier.urihttp://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC33954-
dc.description.abstractInleiding De opzet en ontwikkeling van geo-informatie infrastructuren (GII) is in de afgelopen 10 jaar een wereldwijde activiteit geworden. Een zeer groot aantal landen is met de ontwikkeling ervan bezig en ook vanuit Europa wordt er gewerkt aan de Europese geo-informatie infrastructuur (INSPIRE). In zijn essentie is een GII een dynamische netwerk faciliteit die ruimtelijke gegevens vanuit diverse bronnen ontsluit en de integratie en gebruik hiervan voor een grote diversiteit van ruimtelijke vraagstukken verzorgt. Bij de realisatie van deze infrastructuur spelen standaarden een onmisbare rol. De grote uitdaging is om uit de grote verscheidenheid aan standaarden de juiste set te kiezen. In dit raamwerk van standaarden voor GII is een keus gemaakt. Internationale aansluiting, volwassen standaarden, breed gebruikt zijn belangrijke selectie criteria geweest. Met de in het raamwerk genoemde standaarden is het mogelijk een solide NGII te bouwen, die compatible is met de ontwikkelingen in Europa. Draagvlak Dit framework is op een open en transparante wijze ontwikkeld. Door de standaardisatie experts uit het werkveld is het raamwerk geformuleerd en vervolgens in bredere kring bediscussieerd. Dit betekent echter niet dat het framework klaar is. Dit framework zal continu afgestemd moeten blijven met overheid, bedrijfsleven in het algemeen en (Geo-)ICT leveranciers in het bijzonder. Door deze afstemming zal dit framework zich verder ontwikkelen. Om het framework met alle bijbehorende standaarden systematisch uit te dragen en commentaar/discussies goed op gang te krijgen is een website in ontwikkeling voor de geo-standaarden. Deze website wordt ingedeeld conform de indeling van het framework en zal de (her)kenbaarheid verhogen. Deze website zal vooralsnog bij Ravi worden ondergebracht en vervolgens worden overgedragen aan Geonovum. Beheer Dit dynamische framework valt onder het beheer bij Ravi en zal later worden ondergebracht in beheer bij Geonovum. Voor dit framework zijn 2 typen van beheer te onderscheiden. Als eerste het reguliere beheer en ten tweede het projectmatig beheer. Een belangrijk voorbeeld van dit projectmatig beheer is het toekennen van subsidie binnen Ruimte voor Geo-informatie voor het project innovaties van geo-standaarden. Op basis van dit project worden grotere projectmatige veranderingen aan het framework aangebracht. Bij het reguliere beheer behoort ook de toetreding tot GBO Overheid om te relatie te borgen van de geo-standaarden naar e-government. Samenhang In het framework is de samenhang in standaarden gekozen die de Ravi al een aantal jaren voert en die ook binnen INSPIRE wordt gehanteerd. Deze onderverdeling bestaat uit de driedeling in metadata, informatiemodellen en netwerk services. Door deze driedeling wordt bereikt dat de standaarden gecategoriseerd worden en ontstaat binnen het framework een maximale mogelijkheid om de INSPIRE standaarden te toe te passen. Een goede aansluiting tussen Nederland en Europa is hiermee verzekerd.en_GB
dc.description.sponsorshipJRC.H.6-Spatial data infrastructuresen_GB
dc.format.mediumPrinteden_GB
dc.languageDUTen_GB
dc.publisherDutch Council for Geo-Information (Ravi)en_GB
dc.relation.ispartofseriesJRC33954en_GB
dc.titleFramework van standaarden voor de Nederlandse GIIen_GB
dc.typeBooksen_GB
JRC Directorate:Sustainable Resources

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.