Title: Wetenschap, Maatschappij, Politiek: Wie stuurt Wie?
Authors: FUNTOWICZ SILVIOGOORDEN LieveGRIN JohnLEROY Pieter
Publisher: Eburon
Publication Year: 2007
JRC N°: JRC42714
ISBN: 9789059721821
URI: http://www.eburon.nl/product_details.php?item_id=468
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC42714
Type: Books
Abstract: In deze presentatie wil ik focussen op de rol van wetenschap in de ontwikkeling van het beleid en de implementatie ervan. Ik zal kort een aantal conceptuele modellen bespreken waarmee de relatie en de interface tussen wetenschap en beleid kan beschreven worden. Elk van die modellen gaat gepaard met onderliggende aannamen en sterke en zwakke punten. Geen enkel model kan dus pretenderen de universele oplossing voor alle uitdagingen in petto te hebben.
JRC Directorate:Space, Security and Migration

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.