Title: Tutkimuskeskus Ispran urakka: Käytöstäpoistoa ja jätehuoltoa vuoteen 2028
Authors: AULAMO Heikki
Citation: Alara ajankohtaista säteily- ja ydinturvallisuudesta no. 1 p. 12-13
Publisher: Säteilyturvakeskus - Radiation and Nuclear Safety Authority
Publication Year: 2009
JRC N°: JRC50615
URI: http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/alara/alara_1_2009/fi_FI/alara_1_2009/
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC50615
Type: Articles in periodicals and books
Abstract: Pohjois-Italiassa sijaitsevassa EU-komission tutkimuskeskuksessa JRC Isprassa on meneillään vuonna 1999 käynnistetty laaja ydinlaitosten käytöstäpoisto- ja jätehuolto-ohjelma, joka kestää lähes kolmekymmentä vuotta. Kokonaiskustannus on arviolta lähes 680 miljoonaa euroa. (The Joint research Centre of the European Commission has an ongoing extensive nuclear decommissioning and waste management programme at Ispra in Northern Italy, launched in 1999, that has a duration of almost 30 years. The estimated total cost is about 680 MEUR.)
JRC Directorate:Joint Research Centre Corporate Activities

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.