Title: Reistijdonbetrouwbaarheid en de perceptie van de treinreiziger
Authors: BRONS MartijnRIETVELD Piet
Citation: Tijdschrift voor Vervoerswetenschap vol. 45 no. 3 p. 92-101
Publisher: Stichting Vervoerswetenschap
Publication Year: 2009
JRC N°: JRC57558
ISSN: 1571-9227
URI: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC57558
Type: Articles in periodicals and books
Abstract: Voor wat betreft reistijdonbetrouwbaarheid worden de Nederlandse Spoorwegen door het ministerie van V&W afgerekend op de punctualiteit, i.e. het percentage treinen dat met minder dan drie minuten vertraging aankomt, gemeten op 35 belangrijke knooppunten in het land. Het is de vraag of een dergelijke procesgeoriënteerde benadering goed aansluit bij de reizigergeoriënteerde ambities van NS. Afgezien van de enigszins arbitraire marge van drie minuten wordt er geen rekening gehouden met andere elementen van reistijdonbetrouwbaarheid zoals de duur van de vertraging en de variatie in aankomsttijden. Bovendien wordt geen aandacht besteed aan reistijdonbetrouwbaarheid bij vertrek. Deze paper introduceert en vergelijkt alternatieve indicatoren en specificaties van reistijdonbetrouwbaarheid op basis van een serie regressieanalyses. De resultaten tonen aan dat de punctualiteitindicator samen met een indicator gebaseerd op de gemiddelde vertraging het nauwst aansluiten bij de reizigerservaring van onbetrouwbaarheid. Verder blijkt dat wanneer bij het meten van de reistijdonbetrouwbaarheid zowel aankomst als vertrektijden worden meegenomen, dit tot betere resultaten leidt. Ten slotte blijkt dat wanneer de onbetrouwbaarheidindicator rekening houdt met de functie die een station speelt tijdens de treinreis, i.e. vertrekstation, overstapstation of eindstation, deze nog nauwer aansluit bij de het reizigersoordeel.
JRC Directorate:Growth and Innovation

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.