Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBRONS Martijnen_GB
dc.contributor.authorRIETVELD Pieten_GB
dc.date.accessioned2011-01-26T03:00:53Z-
dc.date.available2011-01-25en_GB
dc.date.available2011-01-26T03:00:53Z-
dc.date.created2011-01-21en_GB
dc.date.issued2009en_GB
dc.date.submitted2010-03-10en_GB
dc.identifier.citationTijdschrift voor Vervoerswetenschap vol. 45 no. 3 p. 92-101en_GB
dc.identifier.issn1571-9227en_GB
dc.identifier.urihttp://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC57558-
dc.description.abstractVoor wat betreft reistijdonbetrouwbaarheid worden de Nederlandse Spoorwegen door het ministerie van V&W afgerekend op de punctualiteit, i.e. het percentage treinen dat met minder dan drie minuten vertraging aankomt, gemeten op 35 belangrijke knooppunten in het land. Het is de vraag of een dergelijke procesgeoriënteerde benadering goed aansluit bij de reizigergeoriënteerde ambities van NS. Afgezien van de enigszins arbitraire marge van drie minuten wordt er geen rekening gehouden met andere elementen van reistijdonbetrouwbaarheid zoals de duur van de vertraging en de variatie in aankomsttijden. Bovendien wordt geen aandacht besteed aan reistijdonbetrouwbaarheid bij vertrek. Deze paper introduceert en vergelijkt alternatieve indicatoren en specificaties van reistijdonbetrouwbaarheid op basis van een serie regressieanalyses. De resultaten tonen aan dat de punctualiteitindicator samen met een indicator gebaseerd op de gemiddelde vertraging het nauwst aansluiten bij de reizigerservaring van onbetrouwbaarheid. Verder blijkt dat wanneer bij het meten van de reistijdonbetrouwbaarheid zowel aankomst als vertrektijden worden meegenomen, dit tot betere resultaten leidt. Ten slotte blijkt dat wanneer de onbetrouwbaarheidindicator rekening houdt met de functie die een station speelt tijdens de treinreis, i.e. vertrekstation, overstapstation of eindstation, deze nog nauwer aansluit bij de het reizigersoordeel.en_GB
dc.description.sponsorshipJRC.DDG.J.2-The economics of climate change, energy and transporten_GB
dc.format.mediumPrinteden_GB
dc.languageDUTen_GB
dc.publisherStichting Vervoerswetenschapen_GB
dc.relation.ispartofseriesJRC57558en_GB
dc.titleReistijdonbetrouwbaarheid en de perceptie van de treinreizigeren_GB
dc.typeArticles in periodicals and booksen_GB
JRC Directorate:Growth and Innovation

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.