Title: EU Crisis Management: uitagingen en oplossingen
Authors: AL KHUDHAIRY DelilahDE ROO ArieANNUNZIATO AlessandroVAN DER GOOT ErikDE GROEVE TomLINGE Jens
Citation: Nationale Veiligheid en crisisbeheersing vol. 9 no. 6 p. 12-14
Publisher: Ministry of Defence and Justice
Publication Year: 2010
JRC N°: JRC62702
ISSN: 1875-7561
URI: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC62702
Type: Articles in periodicals and books
Abstract: De kracht van het optreden van de EU bij crises zit hem in haar vermogen de verschillende instrumenten van de Gemeenschap te combineren. Haar instellingen en de lidstaten hebben er dan ook al vele malen gebruik van gemaakt voor rampen binnen en buiten de Gemeenschap. Door een aantal factoren zijn de EU-instellingen echter onder steeds grotere druk komen te staan om het vermogen van de EU tot aanpakken van risico¿s, voorbereiding en bestrijding verder uit te breiden. Het op 1 december 2009 in werking getreden verdrag van Lissabon biedt nieuwe kansen om de crisismanagementcapaciteit van de EU verder te versterken, uit te breiden, beter te coördineren en efficiënter te maken. In het verdrag blijkt de solidariteit met kwetsbare groepen uit de nieuwe juridische basis voor humanitaire hulp en civiele bescherming (artt. 214 en 196 van het verdrag inzake het functioneren van de EU). Met behulp van het mechanisme voor civiele bescherming wordt de hulp van de lidstaten binnen en buiten de Unie eenvoudiger en beter afgestemd, terwijl het instrument voor humanitaire hulp de rol van de EU als ¿s werelds grootste humanitaire donor belichaamt. Via het instrument voor humanitaire hulp kan de EU noodfondsen en de expertise van haar partnerorganisaties (instellingen van de VN, het Rode Kruis/de Rode Halve Maan en humanitaire ngo¿s) mobiliseren. Met de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden (EEAS) creëert het verdrag ook een juridische basis voor verbetering van de afstemming tussen de bestrijding van rampen en de mogelijke politieke en veiligheidsrisico¿s van het optreden van de EU bij rampen buiten de Unie. Ook voorziet het in de rol van de EU als belangrijke donor van ontwikkelingshulp die hulp kan bieden aan rampgebieden over de gehele wereld, waardoor de banden tussen noodhulp, herstel en ontwikkeling kunnen worden versterkt.
JRC Directorate:Space, Security and Migration

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.