Title: Telefoonantennes als voelsprieten voor levendigheid
Authors: JACOBS CHRISTIAANKOOMEN Eric
Publisher: University of Amsterdam
Publication Year: 2015
JRC N°: JRC94555
URI: http://www.rooilijn.nl/chris-jacobs-crisioni-en-eric-koomen-telefoonantennes-als-voelsprieten-voor-levendigheid/
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC94555
Type: Articles in periodicals and books
Abstract: Hoge dichtheid en menging in grondgebruik worden geassocieerd met meer en langere aanwezigheid van mensen in stadsbuurten, wat door Jane Jacobs en haar volgelingen geacht wordt te leiden tot een verbeterde leefbaarheid in die buurten. Met telefoongebruiksdata is in dit onderzoek aangetoond dat dichtheid en functiemenging inderdaad zorgen voor verhoging en verlenging van activiteit in de stad. Bovendien blijkt dat er samenhang bestaat tussen activiteitsmenging in stadsbuurten en indicatoren van leefbaarheid in die buurten.
JRC Directorate:Sustainable Resources

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.